Capitol Fitness & Crossfit

Фитнес и кросфит

Фитнес центарот располага со најсовремена опрема од светски реноминираниот бренд TechnoGym.
На располагање Ви се повеќе од 40 апарати за вежбање од кои 19 се кардио опрема.

Дополнително, на Ваше располагање е и светскиот хит бр.1 во фитнес индустријата, професионалната машина за cross-fit, со целокупната дополнителна опрема која е неопходна за целосно искористување на cross-fit можностите.

Целокупниот Ваш тренинг се изведува под водство и мониторинг на 6 професионални фитнес и cross-fit инструктори

Categories

  • Кат 2
  • Фитнес