Email: contact@capitolmall.mk
Адреса: Бул. Јане Сандански 71А,
нас. Аеродром 1000 Скопје, Македонија
Тел: 02 245 56 02

Искористете ја формата за да стапите во контакт