Детска недела со Capitol Play!

Детска недела со Capitol Play! 👦👧📗💚♻️🌳🌲
Нула Отпад ДОО Скопје Kids Park 4Bowling Просветно дело

Детска недела во Кидс Парк и 4Bowling заедно со Нула Отпад ДОО Скопје и Просветно дело.
Имаме право на чиста и здрава околина. Како до нула отпад и среќно и безгрижно детство?#детсканеделавоcapitolplay #kidspark #4bowling #nulaotpad #просветнодело #recycling #cleanenvironment #cistazivotnasredina

ПОВЕЌЕ НА https://www.facebook.com/capitolmall/posts/2013915895331516?__tn__=-R