#НАХРАНИ10000

Белко🐰, акцијата #нахрани10000 за донирање на храна за социјално загрозени семесјтва се денес во нашиот мол Capitol Mall & Residence
Да ја покажеме нашата хуманост и добрина!
Дојдете во 
#CAPITOLMALL и донирајте храна – СТОПЛЕТЕ НЕЧИЕ СРЦЕ.
Молот на љубовта и семејството – 
#365dayslove 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️