Саботна 🎈 агенда

Од денешната #САБОТНА агенда преостануваат уште слатки изненадувања – дружење со Поточиња и магионичарот Кристиан Шопов во Kids Park и нормално другарување со БИБИ!!! ☺🎁🎈🎉🛍❤

• •

кажимисреќен5 #5патипоголеми #capitolmall #birthday #letscelebrate #shopping #mall #letsparty