E-mail: contact@capitolmall.mk
Адреса: Бул. Јане Сандански 71А,
нас. Аеродром, 1000, Скопје, Македонија
Контакт тел: КАПИТОЛ МОЛ ДИРЕКЦИЈА – +389 2 245 56 02

Искористете ја формата за да стапите во контакт