Државна лотарија на Македонија

Државна лотарија на Македонија е современо акционерско друштво во државна сопственост, создадено според успешните примери и споделените искуства на европските и светските државни лотарии.

Categories

  • Приземје
  • Услуги