Во Новата .. нови 366 дена љубов!

Capitol Mall & Residence – Твој мол, твое место и во новата 2020. Уживај во купувањето, забавата и моментите во Капитол мол.

#КапитолМол #366ДенаЉубов #Забава #Купување #Моменти #Shopping #Love #Family #Friends